Editörden

Değerli hocam,

Geçmişten bugüne ilim ve irfanın merkezi olan Siirt, yetiştirdiği birçok ilim adamıyla büyük hizmetlere vesile olmuş köklü kültüre sahip bir ilimizdir. Hoşgörü ve sevginin asırlardır hüküm sürdüğü Siirt dün olduğu gibi bugün de ilim ve irfana hizmet etmektedir. Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi olarak Siirt’in ilim ve irfan yolundaki hizmetlerine katkıda bulunmak adına 2021 yılında Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi’ni kurduk. 2021 Haziran ayında ilk sayısı ile yayın hayatına merhaba diyecek olan Fikriyat, sosyal bilimler alanında nitelikli, alanına katkı sağlayan, yeni bakışlar ortaya koyan ve özgün yorumlarda bulunan makaleleri yayımlamayı kendine temel ilke edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda bilhassa makalelerin seçimi, hakemlerin değerlendirmeleri ve yayına kabul edilme süreçlerine ayrıca dikkat eden Fikriyat, bilimsellikten ödün vermeyecektir. Her biri alanında ciddi çalışmalar ortaya koymuş alan editörleri, dergiye gönderilen makaleleri titizlikle inceledikten sonra hakem sürecini başlatır. Nitelikli bir makalenin ortaya konmasında hakem sürecinin yadsınamaz bir önemi vardır. Bu bağlamda Fikriyat dergisi, yayın sürecine kabul edilen çalışmaları alanında uzman araştırmacılara göndermeyi prensip olarak kabul eder. Derginin yayın kurulunda Türkiye’nin önde gelen üniversitelerden hocalarla birlikte Amerika ve Avrupa’daki değişik üniversitelerden alanında uzman araştırmacılar da yer almaktadır.  Siz de kıymetli çalışmalarınızı yayımlanmak üzere bizlere göndererek dergimize katkıda bulunabilirsiniz. Çalışmalarınızın dergimizde yayımlanmasından büyük onur duyarız.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim, saygılarımı sunarım.

 

                                                                                                                                         

Prof. Dr. Cahit PESEN

                           Fikriyat Dergisi Editörü/Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

Makale Kabulü İçin Son Tarihler:

Haziran Sayısı için 15 Mayıs 2021

Aralık Sayısı için 15 Kasım 2021

Güncelleme : 29.03.2021 21:41:21