Yayın İlkeleri

SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİKRİYAT SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NİN YAYIN İLKELERİ

Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazıların, herhangi bir şekilde başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Lisansüstü tezlerden ya da kongre/sempozyum vb. bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden hareketle hazırlanan makaleler, bu hususa dair açıklama konulması şartı ile yayımlanabilir. Ancak her sayıda lisansüstü tezlerden ya da sunulmuş bildirilerden türetilmiş sınırlı sayıda makaleye yer verilecektir.


 Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, sosyal bilimler alanında yayın yapan hakemli uluslararası bir dergidir.


 
Derginin, yayım dili Türkçe olmakla birlikte editörün ve yayın kurulunun uygun görmesi durumunda İngilizce, Rusça, Fransızca ve Almanca dillerinde yazılmış makalelere de yer verilebilir. Bir sayıda yer alabilecek yabancı dildeki makale sayısı, o sayının toplam makale sayısının yarısını geçemez. Dergimizde araştırma makalelerinin yanı sıra derleme, çeviri ve kitap tanıtımlarına da yer verilmektedir.


Dergimize gönderilen yazıların değerlendirmeye alınabilmesi ve yayımlanabilmesi her şeyden önce editörlerin makale hakkında dergiye uygunluk kararı vermesine bağlıdır. Editörler, şekil veya içerik bakımından uygun görmedikleri ya da yetersiz buldukları bir makaleyi hakem sürecine geçirmeksizin doğrudan reddedebilir. Bununla birlikte bir makalenin hakemlerden olumlu rapor alması o makalenin kesin olarak yayımlanacağı anlamına gelmemektedir. Editör, yayın kurulu ya da alan editörü, hakemlerden olumlu rapor gelse bile bir makalenin yayımlanmamasına karar verebilir. Ancak böyle bir durumda editör gerekçeyi yazara bildirmekle yükümlüdür.
Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar iThenticate taramasından geçirilmektedir. Benzerlik oranı %20'yi aşan bir makale reddedilir. Ancak çalışmanın kapsamına ve benzerlik oranının yüksek çıkmasına neden olan etkene göre (derleme, tıpkı metin, arşiv taraması vb.) bu oran editör tarafından güncellenebilir.


Dergimize gönderilen makaleler, değerlendirme aşamasına geçmeden ön inceleme aşamasında iken geri çekilebilir. Hakemlere gönderilerek değerlendirme aşamasına geçen makaleler geri çekilemez. Yazarların makalenin sürecini sadece sistem üzerinden takip etmesi gerekmektedir. Gerekli durumlarda sadece teknik konulardaki problemler için editöre yazı yazılabilir. Bunun dışında makalenin hakem sürecindeki işleyişine ilişkin olarak hiçbir şekilde editöre yazı yazılamaz. Ayrıca hakemlerin verdiği kararlardan ötürü editör ve yayın kurulu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dergimize gönderilen her yazı (kitap tanıtımları dâhil) gerekli ön şartları sağladıktan sonra en az doktor unvanlı iki hakeme yönlendirilir. Makale, her iki hakemden olumlu rapor alması durumunda editör onayı ile dergimizde yayımlanır. Hakemlerin her ikisinin olumsuz rapor vermesi durumunda ise makale yayımlanmaz. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz vermesi durumunda ise tasarruf hakkı editörde olmak üzere yazı üçüncü bir hakeme gönderilir ve ortaya çıkacak sonuca göre makaleye dair süreç devam eder. Hakemin düzeltme önerdiği bir makale için yazarın en geç 15 gün içinde sisteme düzeltme dosyası yüklemesi zorunludur. Hakemin düzeltme önerisini takiben 15 gün içinde düzeltilmiş metin yüklemeyen yazarların makalesi için değerlendirme işlemi sonlandırılacak ve makale reddedilecektir. Yazılar sisteme yüklenirken herhangi bir şekilde yazarın isim, adres, kurum vb. bilgilerine yer verilmemelidir. Bu bilgilerden birinin yer aldığı makaleler doğrudan reddedilir.


Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi'nde bir yıl içerisinde bir yazara ait en çok bir makale yayımlanabilir. Ayrıca bir yazar, devam etmekte olan makalesi ile alakalı süreç tamamlanmadan sisteme başka bir makale yüklememelidir. Böyle bir durumda yüklenen diğer makale ya da makaleler reddedilir. Dergimizde birbirini takip eden iki sayıda bir yazara ait en çok bir makale yayımlanabilir. 


 Dergimize gönderilen yazılar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarlar, eserlerinin telif hakkını bedelsiz olarak dergimize devretmiş olurlar. Bu nedenle yayımlanan makaleler için telif ücreti talep edilemez. Dergimiz, yayımlanan makaleleri akademik amaçlar doğrultusunda basılı olarak ya da internet ortamında paylaşma hakkını saklı tutar.


Dergimizde, yayımlanan yazıların bütün sorumluluğu yazarlara aittir. Dergimiz editörleri ve diğer kurulları yazıların içeriğinden sorumlu tutulamaz. Makalemize yazı gönderen yazarlar bu hükmü peşinen kabullenmiş sayılırlar. Dergimizde yayımlanan bir makaleden faydalanan bir araştırmacı bilimsel ölçütlere uygun olarak atıfta bulunmak zorundadır.

 

Güncelleme : 29.03.2021 21:56:53